Coaching

Coaching and Healing

 

 

I offer personal coaching from a holistic perspective where life is seen in its totality. The purpose of personal coaching and healing sessions is creating the conditions for ever expanding and growing awareness, happyness and fullfillment in life. To take on the personal task of development and to find and live ones mission and place in the word.

 

As above so below, as within so without.

 

ENGLISH (Nederlands hieronder)

As coach (or mentor) I have developed my own style and approach based on a 4 year training Energies Subtiles with Jan Jansen. I find it important to create space for what truly is. This creates the conditions and awareness to discover limiting images and reaction patterns for ones happiness and fullfilment. The universal goal is to find ever growing and expanding freedom, happiness, joy and fullfilment in life.

 

Coaching is a modern approach to guide somebody towards a predefined goal or even to find out that goal. Also mentorship can be used, however this involves a more intimite and long term relationship based on human resonance.

 

Energy work or healing can be part of individual sessions, which is a powerful enabling tool to develop inner strength, clarity and stability. Furthermore energywork opens the gates to the unconscious levels of ones psyche and allows greater levels of depth.

 

For me the combination of different approaches brings air, light and a toch of lightness in the relationship. But also more traditional coaching based on communication are part of the sessions.

 

Practical: please contact me for an appointment (see contact information). Sessions take place in Heverlee (Leuven) or at any location that is convenient for both parties. A personal session costs 60 euro (TVA included, plus minus 1 hour), a session in a professional context costs 100 euro (+ TVA, plus minus 1 hour). There are also 1-day coachings possible, or other flexible forms.

 

NEDERLANDS (English above)

Als begeleider, (coach of mentor) en healer werk ik op mijn eigen authentieke manier gebaseerd op een 4 jarige training Energies Subtiles bij Jan Jansen. Daarbij vind ik het belangrijk ruimte te scheppen voor wat aanwezig is bij de ander om zodoende bewustzijn te ont-wikkelen in beperkende beelden en conditioneringen. Het universele doel daarbij is stelselmatig meer vrijheid, vreugde, geluk en voldoening te kunnen ervaren en integreren in het leven.

 

Coaching is een moderne term om doelgericht (specifiek project of levensdomein) of meer algemeen iemand te begeleiden op zijn pad van persoonlijke groei. Zelf hou ik veel van de term ‘mentorschap’, waarbij de mentor tijd en ruimte maakt voor de ander en de mate van ‘resonantie’ de relatie al of niet vruchtbaar maakt.

 

Energiewerk (healingwerk) vormt een belangrijke basis van individuele sessies. Het is een krachtig middel voor heling en ontwikkelen van innerlijke kracht, helderheid en stabiliteit. Bovendien opent energiewerk de poort tot het onbewuste maakt zo grotere diepgang mogelijk.

 

Voor mij schept deze manier lucht, licht en luchtigheid in het contact en bij wat aanwezig is. Eveneens behoren vanzelfsprekend ‘klassieke’ gesprekssessies tot de mogelijkheden. Zowiezo bepalen we de vorm en inhoud in samenspraak.

 

Praktisch: een afspraak maken kan via het contactformulier, sessies vinden plaats in Heverlee (Leuven). Vergoeding: 60 euro/sessie van plusminus 1 u op particuliere basis, 100 euro (+BTW)/sessie op factuur (als ‘professional coaching’). Ook zijn er langere sessies mogelijk, uitwerking in onderling overleg.

 

 

Copyright © Alius bvba All Rights Reserved